top of page

Equip docent

Els i les docents són un pilar clau en el sistema educatiu. Així, la col·laboració i cooperació entre el claustre és la que permet millorar la pràctica pedagògica i, conseqüentment, la qualitat educativa del nostre centre.

Per consegüent, el nostre model pedagògic té el seu origen en el claustre de professors, els quals combinen la seva dilatada experiència en l'àmbit de la interpretació amb la impartició de classe, tot partint d'una àmplia trajectòria acadèmica.


Coneix el nostre equip docent:

Equip directiu

La importància dels equips directius en l'eficàcia del centre educatiu és un aspecte ressaltat en els estudis més rellevants sobre les organitzacions escolars des de fa anys. Per consegüent, el nostre model organitzatiu, des del curs 2022/2023, es basa en una estructura piramidal que pretén aconseguir els objectius proposats de forma conjunta, cooperativa i proactiva.

 


Coneix el nostre equip directiu:

bottom of page