top of page
bandahistoria2.jpeg

Pare Manyanet Reus

bandahistoria2.jpeg

Banda Cobla
Escola de Música

bandahistoria2.jpeg
bandahistoria2.jpeg
bandahistoria2.jpeg
IMG_2276.JPG

VALOR FAMILIAR

La família involucrada en l'educació musical a través d'alternatives didàctiques que englobin a tots en un mateix context.

 

Per què entenem la família com a aprenents permanents i com a rols importants en l'aprenentatge dels nostres alumnes: serveixen de models per a transmetre curiositat i el gust per aprendre.

Per què el nostre model pedagògic compren que la dinàmica educativa ens inclou a tots, és una activitat permanent que integra als fills, a tot l'equip docent, a l'equip directiu, als pares i mares i a la comunitat en el seu conjunt.

ACTITUD PEDAGÒGICA

Per què és bàsic i elemental que un pedagog estimi el seu treball per a buscar l'excel·lència i millorar la seva tasca. Per què la qualitat pedagògica és un procés reflexiu on el professor analitza la seva pràctica docent. Per què creiem que el bon mestre ha d'harmonitzar i millorar diàriament tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu.

En conseqüència, el nostre claustre promou la posada en practica d'estratègies didàctiques noves, dinàmiques, participatives, que intel·ligentment indueixin als nostres alumnes a ser ens actius, que opinin, que interpretin, que construeixin el seu coneixement.

IMPORTÀNCIA DE LA COLECTIVITAT

Una experiència compartida de la música. Recerca de la col·lectivitat a través de la música, l’amistat i el companyerisme.

Per què un aprenentatge col·laboratiu millora les habilitats de resolució de problemes, fomenta la interacció social, promou la diversitat, millora les habilitats de comunicació, inspira creativitat, crea confiança, fomenta el compromís,...

 

Per això creiem fermament en el nostre model pedagògic i en l'objectiu del projecte: interpretar música conjuntament en qualsevol de les nostres agrupacions.

EL NOSTRE PROFESSORAT

Per què creiem fermament la idea què tenir un bon professor influeix en bona part en el rendiment i en la motivació dels nostres alumnes en el seu aprenentatge.

 

Per això comptem amb un equip docent de qualitat, especialitzat en l'àmbit didàctic i pedagògic.

 

Joves músics formats en centres de renom i actius dintre del panorama musical i pedagògic actual.

IMG_3431.JPG

VOLS FORMAR PART DE LA

BANDA COBLA PARE MANYANET?

lescola-realitzara-una-jornada-de-portes-obertes-el-24-de-febrer-5e4ea4dcc3bc1.webp

T'AGRADARIA FORMAR-TE A LA NOSTRA

ESCOLA DE MÚSICA?

JA ENS SEGUEIXES?

IMG_5124.JPG
bottom of page